Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

mist
13:12
4380 e371

August 20 2018

mist
10:18

Gdy poczuliśmy się wystarczająco pijani, wyszliśmy. Nadia szła pierwsza. Na schodach odwróciła się i zapytała:
– Na co patrzysz? Na nogi czy na tyłek?
– Patrzę z tęsknotą w przeszłość i z niepokojem przed siebie.
– To już lepiej patrz na dupę.

Andrzej Stasiuk "Przez rzekę"

March 26 2015

mist
19:42
8721 9a13
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie

January 16 2015

mist
18:43
My style.
Reposted fromgreensky greensky viasiostra siostra

December 07 2014

mist
09:08
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viatereseek tereseek

July 08 2013

mist
13:50
1194 b09e
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaPannaJ PannaJ

June 08 2013

mist
10:42
Play fullscreen
ręce mam teraz bardziej spokojne
do miasta już tak się nie rwę
wciąż lubię wiatr
i trochę czytam
Reposted fromulotnosc ulotnosc

May 13 2013

mist
12:57
4333 3b72 500
Nareszcie :D
Reposted byanncey anncey

May 11 2013

mist
20:50
Play fullscreen
chyba mam nową miłość <3
Reposted fromczerwonykapturek czerwonykapturek

January 13 2013

mist
13:26

January 10 2013

mist
20:59
6731 ca98
Reposted fromkittyschool kittyschool

January 09 2013

mist
14:16
Play fullscreen
I just wanna be
I just wanna dream
Reposted frombasiaa basiaa
mist
14:08
2022 1fb3 500
Reposted fromAgnese Agnese
mist
14:08
2020 dd9c 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic

December 26 2012

mist
16:29
4583 30bf 500
Reposted bynajagody najagody

December 23 2012

mist
01:53
3705 a32e
Reposted fromSalvoDali SalvoDali

December 17 2012

mist
19:52
0897 02dd
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaKaerriel Kaerriel

December 14 2012

mist
15:06
3964 ac19
mist
14:01
4857 81dd 500
Reposted fromlenka024 lenka024
mist
13:59
5265 4d9e 500
Reposted frombatmanck batmanck viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl